Přednášky

Jan Payne 30.11.2011 Co je korupce a proč není etická?

Miloš Rejchrt 18.6.2012 Spravedlivá společnost

Jakub S. Trojan 24.2.2014 Dekalog a hodnoty pro českou společnost

Marek Orko Vácha 19.3.2014 Filosofické souvislosti etiky

 

 zpět