Pro spravedlivé fungování společnosti nestačí jenom zákony. Mnoho věcí se ‚nedělá‘ ne proto, že je to zákonem zakázáno, ale protože se to nesluší. Je odvěkým omylem zákonodárců, že se pokoušejí uzákonit mravnost.

Po staletí byl zdrojem mravnosti náboženský systém. Bez něj by stát nemohl vzniknout a nemohl by ani dlouhodobě existovat.

Není pochyb, že postupující sekularizace přináší cynické popření tradičních morálních zásad. Mnoho iniciativ i jednotlivců bojuje proti korupci, téměř nikdo se nezabývá tím, co by mělo korupci nahradit. Samotné vyhánění korupce není řešením. Novozákonní podobenství o tom, že když vyženeme jednoho zlého ducha, přijde na jeho místo sedm horších, ukazuje, jak je důležité úsilí o formulaci pozitivních principů.

Zásadní otázkou je, zda alespoň v teoretické rovině je možné formulovat pravidla férového jednání, aby nebyla odvozována od náboženských teorií. Existují obecné etické zásady, které lze přijmout jako racionální zásady nutné pro lidské soužití?

Cyklus přednášek v rámci projektu Sdružení pro slušnější společnost se pokouší na tuto otázku odpovědět.


 SPSS2.gif (207375 bytes)